Tabulkové přílohy - Таблицы - Tables

Title: Tabulkové přílohy - Таблицы - Tables
Source document: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. [183]-[196]
Extent
[183]-[196]
Type
Appendix
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license