Development of the consonantal system in ancient Greek dialects

Název: Development of the consonantal system in ancient Greek dialects
Contributor
Kostomlatský, Samuel (Translator)
Zdrojový dokument: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 139-182
Rozsah
139-182
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A