Development of the consonantal system in ancient Greek dialects

Title: Development of the consonantal system in ancient Greek dialects
Contributor
Kostomlatský, Samuel (Translator)
Source document: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 139-182
Extent
139-182
Type
Summary
Language
English
Rights access
open access
License: N/A