Některé jiné zkratky - Некоторые другие сокращения - Some Other Abbrevitations

Název: Některé jiné zkratky - Некоторые другие сокращения - Some Other Abbrevitations
Zdrojový dokument: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 201-203
Rozsah
201-203
Typ
Jiná část knihy
Jazyk
česky
rusky
anglicky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence