Některé jiné zkratky - Некоторые другие сокращения - Some Other Abbrevitations

Title: Některé jiné zkratky - Некоторые другие сокращения - Some Other Abbrevitations
Source document: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 201-203
Extent
201-203
Type
Other part of book
Language
Czech
Russian
English
Rights access
open access
License: Not specified license