Další osudy palatizovaných explozív : východořecká "první asibilace"

Název: Další osudy palatizovaných explozív : východořecká "první asibilace"
Zdrojový dokument: Bartoňková, Dagmar. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 62-68
Rozsah
62-68
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence