Rejstříky řeckých slov - Указатели греческих слов - Indexes of Greek Words

Název: Rejstříky řeckých slov - Указатели греческих слов - Indexes of Greek Words
Zdrojový dokument: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 205-215
Rozsah
205-215
Typ
Index
Jazyk
více jazyků
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A