Rejstříky řeckých slov - Указатели греческих слов - Indexes of Greek Words

Title: Rejstříky řeckých slov - Указатели греческих слов - Indexes of Greek Words
Source document: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 205-215
Extent
205-215
Type
Index
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: N/A