Nářeční diferenční vývoj starořeckého konsonantického systému od období prařeckého po r. 350 př. n. l.

Název: Nářeční diferenční vývoj starořeckého konsonantického systému od období prařeckého po r. 350 př. n. l.
Zdrojový dokument: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 100-113
Rozsah
100-113
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence