Nářeční diferenční vývoj starořeckého konsonantického systému od období prařeckého po r. 350 př. n. l.

Title: Nářeční diferenční vývoj starořeckého konsonantického systému od období prařeckého po r. 350 př. n. l.
Source document: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 100-113
Extent
100-113
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license