O marxistické dějiny starší české literatury

Název: O marxistické dějiny starší české literatury
Zdrojový dokument: Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 84-97
Rozsah
84-97
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence