Úvod

Název: Úvod
Zdrojový dokument: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 9-12
Rozsah
9-12
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence