Úvod

Title: Úvod
Source document: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 9-12
Extent
9-12
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license