Tošenovský, Ludvík

Name variants:

Tošenovský, Ludvík (preferred)
Toшeнoвcкий, Людвик
Content type
Displaying 1 - 25 of 68.

Article
Tošenovský, Ludvík. [Adorno, Theodor W. Negative Dialektik]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 129–130.

Article
Tošenovský, Ludvík. [Austin, J.L. Philosophical papers. Edited by J.O. Urmson and G.J. Warnock]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 138.

Chapter
Tošenovský, Ludvík. Beiträge zu den Grundfragen den Theorie der Wahrheit : Zusammenfassung. In: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. 1962, pp. 237–253.

Article
Tošenovský, Ludvík. [Benner, Dietrich. Theorie und Praxis: systemtheoretische Betrachtungen zu Hegel und Marx]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1970, vol. 19, iss. B17, pp. 184.

Article
Tošenovský, Ludvík. [Cibulka, Josef. Dialektika a ontologie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1970, vol. 19, iss. B17, pp. 176–177.

Article
Tošenovský, Ludvík. [Cibulka, Josef. Spory o dialektiku: formalizácia poznania, existencializmus a marxistická dialektika]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1970, vol. 19, iss. B17, pp. 175–176.

Book
Tošenovský, Ludvík. Dialektika a věda. 1970

Chapter
Tošenovský, Ludvík. Dialektická metodologie a věda. In: Tošenovský, Ludvík. Dialektika a věda. 1970, pp. 43–90.

Chapter
Tošenovský, Ludvík. Dialektik und Wiessenschaft : (Zusammenfassung). In: Tošenovský, Ludvík. Dialektika a věda. 1970, pp. 130–141.

Article
Tošenovský, Ludvík. [Dryer, Douglas Poole. Kant's solution for verification in metaphysics]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1970, vol. 19, iss. B17, pp. 183–184.

Article
Bernhardt, Dieter. Einige philosophische Fragen der Entstehung des Lebens. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, vol. 14, iss. B12, pp. 45–51.

Article
Tošenovský, Ludvík. Filosofické otázky kybernetiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 11, iss. G6, pp. 190–194.

Article
Tošenovský, Ludvík. [Fleckenstein, Joachim O. Naturwissenschaft und Politik: von Galilei bis Einstein]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1970, vol. 19, iss. B17, pp. 183.

Article
Tošenovský, Ludvík. Zur Geschichte der Beziehungen zwischen Dialektik und Wissenschaft. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1969, vol. 18, iss. B16, pp. 7–26.

Article
Tošenovský, Ludvík. [Gorskij, Dmitrij Pavlovič. Problemy obščej metodologii nauk i dialektičekoj logiki]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 138.

Article
Tošenovský, Ludvík. Greifswaldská konference o filosofii a přírodních vědách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, vol. 14, iss. B12, pp. 100–101.

Article
Tošenovský, Ludvík. [Horálek, Karel. Filosofie jazyka]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1970, vol. 19, iss. B17, pp. 165–169.

Article
Tošenovský, Ludvík. [Hrušovský, Igor. Kapitoly z teórie vedy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1970, vol. 19, iss. B17, pp. 174.

Chapter
Tošenovský, Ludvík. Jmenný rejstřík. In: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. 1962, pp. 261–264.

Chapter
Tošenovský, Ludvík. Jmenný rejstřík. In: Tošenovský, Ludvík. Dialektika a věda. 1970, pp. 148–150.

Chapter
Tošenovský, Ludvík. K dějinám vztahů mezi dialektikou a vědou. In: Tošenovský, Ludvík. Dialektika a věda. 1970, pp. 17–40.

Article
Tošenovský, Ludvík. [Klaus, Georg. Spezielle Erkentnistheorie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 137.

Article
Tošenovský, Ludvík. [Kosík, Karel. Dialektika konkrétního: (studie o problematice člověka a světa)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, vol. 14, iss. B12, pp. 75–79.

Article
Tošenovský, Ludvík. K otázce dialektickologických kategorií. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, vol. 14, iss. B12, pp. 19–31.

Article
Tošenovský, Ludvík. K otázce vztahu mezi dialektickou rozporností myšlení a formálně logickým sporem : o jedné aplikaci dialektického pojetí úsudku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1987, vol. 36, iss. B34, pp. 79–84.