Dialektik und Wiessenschaft : (Zusammenfassung)

Název: Dialektik und Wiessenschaft : (Zusammenfassung)
Contributor
Petr, Pavel (překladatel)
Zdrojový dokument: Tošenovský, Ludvík. Dialektika a věda. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně v Brně, 1970, pp. 130-141
Rozsah
130-141
Typ
Shrnutí
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A