Dialektik und Wiessenschaft : (Zusammenfassung)

Title: Dialektik und Wiessenschaft : (Zusammenfassung)
Contributor
Petr, Pavel (Translator)
Source document: Tošenovský, Ludvík. Dialektika a věda. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně v Brně, 1970, pp. 130-141
Extent
130-141
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A