Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy

Title: Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
V Praze
Publisher
Státní pedagogické nakladatelství
Year of publication
1962
Extent
264 s.
Series
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 81
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 91310
Subject headings
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 7–8
Tošenovský, Ludvík
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 9–12
Tošenovský, Ludvík
PDF
Chapter number Title Custom text
I. | O tak zvané subjektivní a osobní pravdě (k otázce objektivnosti pravdy) | 13–44
Tošenovský, Ludvík
PDF
Chapter number Title Custom text
II. | O vzniku a vývoji pojetí praxe jako kritéria pravdy (k otázce praxe ve funkci kritéria pravdy) | 45–117
Tošenovský, Ludvík
PDF
Chapter number Title Custom text
III. | O podstatě a charakteru vztahu mezi absolutním a relativním v pravdě (k otázce absolutnosti a relativnosti pravdy) | 118–166
Tošenovský, Ludvík
PDF
Chapter number Title Custom text
IV. | O konkrétnosti filosofických pravd (k otázce konkrétnosti pravdy) | 167–196
Tošenovský, Ludvík
PDF
Chapter number Title Custom text
V. | O kritice pojetí pravdy jen jako vlastnosti soudu (k otázce definice pravdy) | 197–216
Tošenovský, Ludvík
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | 217–219
Tošenovský, Ludvík
PDF
Chapter number Title Custom text
К основным вопросам теории истины : резюме | 220–236
Tošenovský, Ludvík
PDF
Chapter number Title Custom text
Beiträge zu den Grundfragen den Theorie der Wahrheit : Zusammenfassung | 237–253
Tošenovský, Ludvík
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
Literatura | 254–260
Tošenovský, Ludvík
PDF
hidden-section Jmenný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Jmenný rejstřík | 261–264
Tošenovský, Ludvík
PDF