Závěr

Title: Závěr
Source document: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 217-219
Extent
217-219
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license