Beiträge zu den Grundfragen den Theorie der Wahrheit : Zusammenfassung

Title: Beiträge zu den Grundfragen den Theorie der Wahrheit : Zusammenfassung
Contributor
Merta, Rudolf (Translator)
Source document: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 237-253
Extent
237-253
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A