O tak zvané subjektivní a osobní pravdě (k otázce objektivnosti pravdy)

Title: O tak zvané subjektivní a osobní pravdě (k otázce objektivnosti pravdy)
Source document: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 13-44
Extent
13-44
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license