O tak zvané subjektivní a osobní pravdě (k otázce objektivnosti pravdy)

Název: O tak zvané subjektivní a osobní pravdě (k otázce objektivnosti pravdy)
Zdrojový dokument: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 13-44
Rozsah
13-44
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence