O vzniku a vývoji pojetí praxe jako kritéria pravdy (k otázce praxe ve funkci kritéria pravdy)

Title: O vzniku a vývoji pojetí praxe jako kritéria pravdy (k otázce praxe ve funkci kritéria pravdy)
Source document: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 45-117
Extent
45-117
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license