O vzniku a vývoji pojetí praxe jako kritéria pravdy (k otázce praxe ve funkci kritéria pravdy)

Název: O vzniku a vývoji pojetí praxe jako kritéria pravdy (k otázce praxe ve funkci kritéria pravdy)
Zdrojový dokument: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 45-117
Rozsah
45-117
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence