Literatura

Title: Literatura
Source document: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 254-260
Extent
254-260
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license