O konkrétnosti filosofických pravd (k otázce konkrétnosti pravdy)

Title: O konkrétnosti filosofických pravd (k otázce konkrétnosti pravdy)
Source document: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 167-196
Extent
167-196
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license