O konkrétnosti filosofických pravd (k otázce konkrétnosti pravdy)

Název: O konkrétnosti filosofických pravd (k otázce konkrétnosti pravdy)
Zdrojový dokument: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 167-196
Rozsah
167-196
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence