O podstatě a charakteru vztahu mezi absolutním a relativním v pravdě (k otázce absolutnosti a relativnosti pravdy)

Title: O podstatě a charakteru vztahu mezi absolutním a relativním v pravdě (k otázce absolutnosti a relativnosti pravdy)
Source document: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 118-166
Extent
118-166
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license