O kritice pojetí pravdy jen jako vlastnosti soudu (k otázce definice pravdy)

Title: O kritice pojetí pravdy jen jako vlastnosti soudu (k otázce definice pravdy)
Source document: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 197-216
Extent
197-216
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license