O kritice pojetí pravdy jen jako vlastnosti soudu (k otázce definice pravdy)

Název: O kritice pojetí pravdy jen jako vlastnosti soudu (k otázce definice pravdy)
Zdrojový dokument: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 197-216
Rozsah
197-216
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence