K syntaktickému vývoji a podmínkám vzniku slovanských spisovných jazyků

Název: K syntaktickému vývoji a podmínkám vzniku slovanských spisovných jazyků
Zdrojový dokument: Horálek, Karel. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 86-88
Rozsah
86-88
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence