K syntaktickému vývoji a podmínkám vzniku slovanských spisovných jazyků

Author: Horálek, Karel
Source document: Horálek, Karel. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 86-88
Extent
86-88
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document