Veta a sloveso : (z problematiky jednoduchej vety)

Název: Veta a sloveso : (z problematiky jednoduchej vety)
Zdrojový dokument: Ružička, Jozef. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 141-153
Rozsah
141-153
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence