Veta a sloveso : (z problematiky jednoduchej vety)

Title: Veta a sloveso : (z problematiky jednoduchej vety)
Source document: Ružička, Jozef. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 141-153
Extent
141-153
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license