Ružička, Jozef

Name variants:

Ružička, Jozef (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Chapter
Ružička, Jozef. K vymedzeniu skladby. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 32–33.

Chapter
Ružička, Jozef. O vetách s nulovým gramatickým subjektom. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 115–117.

Chapter
Ružička, Jozef. Poznámky k referátu J. Bauera o vývine základných typov vety v českom jazyku. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 428–429.

Chapter
Ružička, Jozef. Poznámky k referátu M. Grepla K podstatě větných typů v slovanských jazycích. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 175–176.

Chapter
Ružička, Jozef. Veta a sloveso : (z problematiky jednoduchej vety). In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 141–153.

Chapter
Ružička, Jozef. Základné typy súvetia. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 227–228.