Diskussionsbeitrag zum Referat F. Michalks

Název: Diskussionsbeitrag zum Referat F. Michalks
Zdrojový dokument: Růžička, Rudolf. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 199
Rozsah
199
Typ
Jiný typ článku
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence