Diskussionsbeitrag zum Referat F. Michalks

Title: Diskussionsbeitrag zum Referat F. Michalks
Source document: Růžička, Rudolf. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 199
Extent
199
Type
Other
Language
German
Rights access
open access
License: Not specified license