Појам просте и појам сложене реченице : (прилог проучавању реченице)

Název: Појам просте и појам сложене реченице : (прилог проучавању реченице)
Zdrojový dokument: Lalević, Miodrag S.. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 215-221
Rozsah
215-221
Typ
Článek
Jazyk
srbsky (srp)
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence