Појам просте и појам сложене реченице : (прилог проучавању реченице)

Source document: Lalević, Miodrag S.. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 215-221
Extent
215-221
Type
Article
Language
Serbian (srp)
Rights access
open access
License: Not specified license
Document