К вопросу о соотношении содержания и формы в строе предложения : термин "присоединительность" и т. наз. "weiterführende Nebensätze"

Název: К вопросу о соотношении содержания и формы в строе предложения : термин "присоединительность" и т. наз. "weiterführende Nebensätze"
Autor: Gabka, Kurt
Zdrojový dokument: Gabka, Kurt. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 229-233
Rozsah
229-233
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence