K problematice nářeční syntaxe

Název: K problematice nářeční syntaxe
Zdrojový dokument: Lamprecht, Arnošt. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 383-384
Rozsah
383-384
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence