K problematice nářeční syntaxe

Source document: Lamprecht, Arnošt. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 383-384
Extent
383-384
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document