Lamprecht, Arnošt

Name variants:

Lamprecht, Arnošt (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 63.

Article
Lamprecht, Arnošt. 20 let Sborníku prací Filosofické fakulty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 21, iss. A20, pp. 5–7.

Chapter
Lamprecht, Arnošt. Chronologický přehled vývoje praslovanštiny. In: Lamprecht, Arnošt. Praslovanština. 1987, pp. 161–163.

Article
Lamprecht, Arnošt. Der indoeuropäische Konsonantismus im Lichte der nostratischen Theorie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1976, vol. 25, iss. A24, pp. 17–26.

Chapter
Lamprecht, Arnošt. Die Entwicklung des phonologischen Systems des Tschechischen : Zusammenfassung. In: Lamprecht, Arnošt. Vývoj fonologického systému českého jazyka. 1966, pp. 99–104.

Chapter
Lamprecht, Arnošt. Die Entwicklung des phonologischen Systems des Tschechischen : Zusammenfassung. In: Lamprecht, Arnošt. Vývoj fonologického systému českého jazyka. 1968, pp. 101–106.

Chapter
Lamprecht, Arnošt. Fonologický vývoj na konci slova v deklinaci a konjugaci : formální morfologie klasické praslovanštiny. In: Lamprecht, Arnošt. Praslovanština. 1987, pp. 81–123.

Chapter
Lamprecht, Arnošt. Indoevropský fonologický systém a jeho vývoj do praslovanštiny. In: Lamprecht, Arnošt. Praslovanština. 1987, pp. 15–28.

Article
Lamprecht, Arnošt. Ještě k měkkostní korelaci a ke ztrátě jotace ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 97–100.

Article
Lamprecht, Arnošt. Ještě k teorii znaku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 15–19.

Chapter
Lamprecht, Arnošt. Jevy charakterizující konec praslovanského období. In: Lamprecht, Arnošt. Praslovanština. 1987, pp. 159–160.

Article
Chloupek, Jan; Králík, Stanislav; Lamprecht, Arnošt; Skulina, Josef; Šlosar, Dušan; Vašek, Antonín. K diferenciaci moravskoslovenských nářečí a k jejich vztahu k českému národnímu jazyku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954, vol. 3, iss. A2, pp. 18–31.

Article
Lamprecht, Arnošt. K historické fonologii nářečí města Bavorova (Baborów) ve Slezsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19741975, vol. 23-24, iss. A22-23, pp. 31–35.

Article
Grepl, Miroslav; Lamprecht, Arnošt. K otázce syntaktické klasifikace slovních druhů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 31–36.

Article
Lamprecht, Arnošt. K otázce vlivu jazyka na jazyk : na materiálu českého jazyka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, vol. 7, iss. A6, pp. 88–93.

Article
Čejka, Mirek; Lamprecht, Arnošt. K otázce vzniku a diferenciace slovanských jazyků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 5–20.

Article
Lamprecht, Arnošt. K otázce základního slovního fondu v českém jazyce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1952, vol. 1, iss. A1, pp. 58–81.

Article
Lamprecht, Arnošt. K praslovanské genezi slovenštiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 141–148.

Chapter
Lamprecht, Arnošt. K problematice nářeční syntaxe. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 383–384.

Article
Lamprecht, Arnošt. K vývoji hláskového systému polského jazyka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 39–44.

Article
Lamprecht, Arnošt. K zakončení nom. sg. o-kmenů v praslovanštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 21, iss. A20, pp. 63–66.

Chapter
Lamprecht, Arnošt. Ke genezi jednoduché věty. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 426–427.

Article
Lamprecht, Arnošt. Názvy řek svěděctvím v prvotním rozsahu indoevropského osídlení v Evropě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1952, vol. 1, iss. A1, pp. 189–190.

Article
Lamprecht, Arnošt; Čejka, Mirek. Nostratická teorie a její materiálové zdůvodnění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1981, vol. 30, iss. A29, pp. 7–20.

Article
Lamprecht, Arnošt. Nový pohled na měkkostní korelaci ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 97–103.

Chapter
Lamprecht, Arnošt. Obsah. In: Lamprecht, Arnošt. Vývoj fonologického systému českého jazyka. 1966, pp. 105–106.