K praslovanské genezi slovenštiny

Název: K praslovanské genezi slovenštiny
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. [141]-148
Rozsah
[141]-148
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Krajčovič, Rudolf. Slovenčina a slovanské jazyky. [Diel] 1, Praslovanská genéza slovenčiny. 1. vyd. Bratislava: Slov. pedagog. nakl., 1974. 324 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.