Pour expliquer les -bam et -bo latins

Název: Pour expliquer les -bam et -bo latins
Zdrojový dokument: Machek, Václav. Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata. Stiebitz, Ferdinand (editor); Hošek, Radislav (editor). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 101-106
Rozsah
101-106
Typ
Článek
Jazyk
francouzsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence