Machek, Václav

Varianty jmen:

Machek, Václav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 16 z celkového počtu 16.

Článek
Machek, Václav. [Blanár, Vincent. Zo slovenskej historickej lexikológie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 245–246.

Článek
Machek, Václav. Česká a slovenská slovesa s příponovým s. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1952, roč. 1, č. A1, s. 82–93.

Článek
Machek, Václav. Einige indoeuropäische Ausdrücke für "Sorgen" und Verwandtes. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, roč. 14, č. A13, s. 35–42.

Kapitola
Machek, Václav. Index des mots. In: Machek, Václav. Recherches dans le domaine du lexique Balto-Slave. 1934, s. 91–95.

Kapitola
Machek, Václav. Introduction. In: Machek, Václav. Recherches dans le domaine du lexique Balto-Slave. 1934, s. 3–5.

Článek
Erhart, Adolf. Le nom balto-slave de "nord". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 5–7.

Článek
Machek, Václav. [Nowikowa, Irene. Die Namen der Nagetiere im Ostslavischen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 214.

Kapitola
Machek, Václav. Pour expliquer les -bam et -bo latins. In: Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata. 1962, s. 101–106.

Článek
Machek, Václav. [Právně historické studie. I.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 142–144.

Článek
Machek, Václav. [Právněhistorické studie. Ročníky II (1956), III (1557), IV (1958)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, roč. 8, č. A7, s. 121–123.

Kapitola
Machek, Václav. Přehled. In: Machek, Václav. Recherches dans le domaine du lexique Balto-Slave. 1934, s. 89–90.

Kapitola
Machek, Václav. Quelques autres couples de mots balto-slaves. In: Machek, Václav. Recherches dans le domaine du lexique Balto-Slave. 1934, s. 47–88.

Kapitola
Machek, Václav. Quelques cas à alternance sourde/sonore. In: Machek, Václav. Recherches dans le domaine du lexique Balto-Slave. 1934, s. 6–36.

Kapitola
Machek, Václav. Quelques cas à s- mobile. In: Machek, Václav. Recherches dans le domaine du lexique Balto-Slave. 1934, s. 37–46.

Článek
Machek, Václav. Verbes slaves pour désigner les cinq sens. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1955, roč. 4, č. A3, s. 22–35.