Bibliografická poznámka

Název: Bibliografická poznámka
Zdrojový dokument: Hrabák, Josef. Z problémů českého verše. vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, pp. 126
Rozsah
126
Typ
Jiná část knihy
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence