Schlussfolderungen, die Entwicklung und ihre Gründe

Název: Schlussfolderungen, die Entwicklung und ihre Gründe
Zdrojový dokument: Pelikán, Oldřich. Vom antiken Realismus zur spätantiken Expressivität. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, pp. 139-143
Rozsah
139-143
Typ
Kapitola
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence