Vývoj dlouhovokalického systému v starořeckých dialektech

Zdrojový dokument: Bartoněk, Antonín. Development of the long-vowel system in Ancient Greek dialects. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966, pp. 162-168
Rozsah
162-168
Typ
Shrnutí
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A
Document