Vývoj dlouhovokalického systému v starořeckých dialektech

Source document: Bartoněk, Antonín. Development of the long-vowel system in Ancient Greek dialects. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966, pp. 162-168
Extent
162-168
Type
Summary
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A
Document