Le vers enfantine

Variantní název
Dětský verš
Детский стих
Contributor
Novotná, Věra (Translator)
Zdrojový dokument: Ohnesorg, Karel. Teorie verše. I, Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1966, pp. 55-59
Rozsah
55-59
Typ
Článek
Jazyk
francouzsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document